Samorząd zdecyduje, ile będzie pracował nauczyciel przedszkolny grupy mieszanej wiekowo

Gmina będzie decydować o wymiarze pensum nauczycieli przedszkolnych, którzy pracują w grupach z dziećmi sześcioletnimi i młodszymi.

                                                                                źródło fot. pixabay.com

Taką zmianę w Karcie nauczyciela proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Obecnie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli uzależniony jest od wieku dzieci, z którymi pracuje nauczyciel. Ci uczący dzieci 6-letnie mają pensum 22-godzinne, ci, którzy pracują z grupami dzieci młodszych – 25-godzinne.

W praktyce w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych tworzone są również grupy mieszane, obejmujące i 6-latki, i dzieci młodsze. Nie wiadomo wtedy, jaki tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych powinien realizować nauczyciel.

-Kwestia ta była dotychczas w różny sposób rozwiązywana przez poszczególne organy prowadzące. Dlatego też zachodzi potrzeba jej uregulowania na poziomie ustawy – uzasadnia MEN.

Resort chce przyznać organowi prowadzącemu przedszkole kompetencje do określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Z zastrzeżeniem, że określony przez ten organ wymiar nie może przekroczyć 25 godzin tygodniowo.

-Takie rozwiązanie pozwoli organom prowadzącym na zachowanie status quo w przypadkach, w których ww. nauczyciele realizowali „pensum” w wymiarze wyższym niż 22 godziny. „Pensum” tych nauczycieli, tak jak dotychczas, nie będzie jednak mogło być wyższe niż 25 godzin tygodniowo – podkreśla resort.

źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *