Smog zabija. Raport MPiT: w 2016 roku z powodu smogu zmarło 19 tys. Polaków

W 2016 roku w miastach z powodu zanieczyszczenia powietrza wytworzonego przez niską emisję życie przedwcześnie straciło prawie 15 tys. osób, a na terenach pozamiejskich – nieco ponad 4 tys. Oznacza to, że w ciągu zaledwie roku przedwcześnie zmarło prawie 19 tys. Polaków – wynika z raportu „Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego”. 


                                                                                        źródło fot: pxabay.com
Dokument, który przedstawiło w poniedziałek Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, podaje, że zewnętrzne koszty zdrowotne niskiej emisji wyniosły w Polsce w 2016 roku między 12,8 mld euro a 30 mld euro. W przeliczeniu na mieszkańca Polski daje to kwotę 300-800 euro.  Koszty wyliczono sumując kwoty wydawane na zwalczanie chorób wynikających z zanieczyszczeń powietrza pochodzących z gospodarstw domowych, w tym koszt leków i wartość pieniędzy, które traci się podczas zwolnień lekarskich.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, przypomniała że od dawna rząd wskazuje, że główną przyczyną występowania smogu w Polsce jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw albo nawet śmieci. „Raport pokazuje, że takie ogrzewanie domu to ogromne zagrożenie dla zdrowia jego właścicieli, ich bliskich i całego otoczenia. Zagrożenie to można opisać zarówno w postaci zatrważającej liczby utraconych przez Polaków lat życia, jak i ogromnych kosztów ponoszonych m.in. przez budżet państwa” – dodała minister.

MPiT rozpoczęło już, wraz z Instytutem Łączności, Instytutem Ochrony Środowiska oraz Instytutem Chemicznej Obróbki Węgla i Polskim Alarmem Smogowym, prace nad projektem ZONE, czyli „zintegrowanym systemem wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”. Jedną ze ścieżek badawczych tego projektu jest opracowanie jeszcze lepszej, dokładniejszej metody pomiaru kosztów zdrowotnych niskiej emisji, co pomoże lepiej kształtować politykę publiczną w tym obszarze. MPiT w najbliższych dniach podpisuje umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy Gospostrateg, po to aby rozpocząć i zrealizować ten projekt w ciągu półtora roku. W ramach ścieżki badawczej dotyczącej kwestii zdrowotnych przeprowadzone zostaną między innymi badania płuc na bardzo szerokiej próbie 25 tys. osób zamieszkujących 9 polskich miejscowości ze znacznymi przekroczeniami stężenia szkodliwych substancji pochodzących z niskiej emisji.

Minister Emilewicz podkreśliła, że jedną z najważniejszych przyczyn smogu pochodzącego z niskiej emisji jest problem ubóstwa energetycznego. Skuteczną walkę z tym zjawiskiem umożliwi m.in. nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jej projekt był rozpatrywany w trakcie ubiegłotygodniowego posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów i wkrótce trafi pod obrady rządu. Nowelizacja pozwoli uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł emisji. Obejmie osoby najbardziej potrzebujące z polskich miast umieszczonych przez Światową Organizację Zdrowia na liście europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *