„Nie lecz kaca za kółkiem!”

„Badania TNS OBOP dla KRBRD wskazują, że aż 78% spośród osób prowadzących pod wpływem alkoholu to osoby będące na kacu.” Od tej informacji rozpoczyna się spot kampanii społecznej „Nie lecz kaca za kółkiem” tworzonej przez studentów w ramach olimpiady projektów „Zwolnieni z Teorii”. Młodzi aktywiści zdając sobie sprawę z głównych problemów obecnych w ich pokoleniu, […]