kompostowniki czekają na wrocławian

Masz ogród? Odbierz kompostownik

Mieszkańcy posiadający ogródki przydomowe oraz wrocławskie placówki oświatowe mogą otrzymać kompostowniki do kompostowania odpadów zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji. Program prowadzony jest przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Do tej pory do mieszkańców trafiło blisko 900 kompostowników. Obecnie do rozdysponowania jest kolejnych niemal 100 sztuk (93 kompostowniki typu THERMO 700). O użyczenie kompostownika […]