kompostowniki czekają na wrocławian

Masz ogród? Odbierz kompostownik

Mieszkańcy posiadający ogródki przydomowe oraz wrocławskie placówki oświatowe mogą otrzymać kompostowniki do kompostowania odpadów zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji.

Program prowadzony jest przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Do tej pory do mieszkańców trafiło blisko 900 kompostowników. Obecnie do rozdysponowania jest kolejnych niemal 100 sztuk (93 kompostowniki typu THERMO 700).

O użyczenie kompostownika (użyczany na 3 lata, następnie przechodzi na własność), może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, jeśli:

  • dysponują miejscem pozwalającym na ustawienie pojemnika w sposób nie stwarzający uciążliwości innych mieszkańców,
  • dysponują odpadami ulegającymi biodegradacji
  • mają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.

W okresie trwania umowy użyczenia użytkownik jest zobowiązany do składania rocznych sprawozdania dot. ilości przetworzonych odpadów (cele informacyjne).

Wnioski o użyczenie należy składać w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław, pok. 403. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym (bez określonego terminu). Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy.

O kompostownikach:

Kompostowniki są w formie złożonej w kartonach o wymiarach 950x290x410 mm.
Pojemność kompostownika – 720 l.
Kompostownik TERMO–700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Użytkownicy oprócz kompostownika (można go odebrać osobiście z terenu Kompostowni przy ul. Janowskiej lub z PSZOKa przy ul. Michalczyka 9) otrzymują instrukcję montażu, instrukcję prawidłowego użytkowania, informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.

źródło: wroclaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *