Laureatka Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus jest zdobywczynią Nagrody Nobla!

Dziś (8.10.2015) w Sztokholmie, decyzją Komitetu Noblowskiego Swietłana Aleksijewicz zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Jury noblowskie uzasadniło swoją decyzję pisząc, że przyznaje nagrodę „za polifoniczny pomnik dla cierpienia i odwagi w naszych czasach”.  Decyzja komitetu w Sztokholmie świadczy o sile literatury Europy Środkowej, co Wrocław dostrzegł znacznie wcześniej przyznając autorce największą nagrodę literacką w […]