Laureatka Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus jest zdobywczynią Nagrody Nobla!

Dziś (8.10.2015) w Sztokholmie, decyzją Komitetu Noblowskiego Swietłana Aleksijewicz zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Jury noblowskie uzasadniło swoją decyzję pisząc, że przyznaje nagrodę „za polifoniczny pomnik dla cierpienia i odwagi w naszych czasach”.  Decyzja komitetu w Sztokholmie świadczy o sile literatury Europy Środkowej, co Wrocław dostrzegł znacznie wcześniej przyznając autorce największą nagrodę literacką w […]

Bez względu na to, czy w pociągu jest złoto, czy zabytki… Znalazcy mogą liczyć na nagrodę

Czy rzeczywiście pod Wałbrzychem stoi „Złoty pociąg”? To okaże się w najbliższych dniach. Teraz już jednak wiadomo, że jego odkrywcy mają podstawę, żeby domagać się nagrody. Analiza prawna Marty Kędziory – Dudek z Kancelarii Koksztys. Całkiem niedawno – 21 czerwca 2015 zmieniły się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące znalezienia skarbu. W poprzednim stanie prawnym jeżeli rzecz […]