Dziś rozpoczyna się trzeci etap konsultacji społecznych związanych z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia – Ruch Miasta

Dziś rozpoczyna się trzeci etap konsultacji społecznych związanych z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia – Ruch Miasta. Jest to ostatnia część procesu partycypacji, w trakcie którego zostanie zaprezentowany gotowy projekt Planu Mobilności razem z prognozą oddziaływania na środowisko.                                 […]