Dziś rozpoczyna się trzeci etap konsultacji społecznych związanych z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia – Ruch Miasta

Dziś rozpoczyna się trzeci etap konsultacji społecznych związanych z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia – Ruch Miasta. Jest to ostatnia część procesu partycypacji, w trakcie którego zostanie zaprezentowany gotowy projekt Planu Mobilności razem z prognozą oddziaływania na środowisko.

                                                                     fot.: pixabay.com

Konsultacje społeczne potrwają od 2 października do 5 listopada. Oba dokumenty zostaną udostępnione w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.wroclaw.pl/ruch-miasta, i w formie papierowej w siedzibie Biura Zrównoważonej Mobilności.

Projekt dokumentu wypracowany został przez grupę roboczą – interesariuszy. Sam Plan jest rozszerzeniem i kontynuacją Wrocławskiej Polityki Mobilności i poprzez zaproponowane do realizacji działania określa jak wpłynąć na poprawę warunków przemieszczania po mieście w najbliższych 5 latach. Działania te wskazano w oparciu o wyniki diagnozy oraz głosy mieszkańców z poprzednich etapów konsultacji i ich realizacja ma się przyczynić do poprawy jakości życia wrocławian i komfortu ich codziennych podróży.

-Plan koncentruje się na potrzebach człowieka, nie tylko w zakresie odpowiedniej infrastruktury dla poruszania się po mieście, ale również na jakości codziennego życia, bezpieczeństwie czy dostępności do usług i miejsc wypoczynku, co ma zachęcić do wyboru innych niż samochód sposobów przemieszczania się po mieście– mówi Monika Kozłowska- Święconek, dyr, Biura Zrównoważonej Mobilności UM.

Celem konsultacji społecznych jest przede wszystkim zapoznanie mieszkańców Wrocławia z planami związanymi z rozwojem mobilności w mieście na najbliższe 5 lat i zebranie ich opinii i wniosków na temat zaproponowanych działań. Z założeniami Planu Mobilności można zapoznać się na spotkaniach informacyjnych 18 i 25 października o godz. 17, w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 215 lub na stronie WWW.Wrocław.pl/ruch-miasta. Uwagi do Planu i Prognozy będzie można składać poprzez dedykowany formularz – mailowo, pocztą, lub złożyć osobiście w siedzibie BZM.

Projekt Planu Mobilności został przygotowany przez firmę Trako na zlecenie i pod merytorycznym nadzorem Biura Zrównoważonej Mobilności, w procesie partycypacji społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *