Tysiąc sztuk sprzętu dla kształcenia przyszłych elektryków

TAURON Dystrybucja wyposażył w sprzęt dydaktyczny pracownię elektryczną w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. To jedno z wielu działań realizowanych w ramach współpracy ze szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia praktycznego.

                                                                                      fot.: mat.pras.

TAURON przekazał uczniom sprzęt do pracowni elektrycznej m.in. rozłączniki, wyłączniki, styczniki, autotransformator, złącze kablowo-pomiarowe, rozdzielnice, liczniki i wiele innych. W sumie szkoła otrzymała blisko tysiąc sztuk sprzętu, który ma być pomocny w kształceniu w zawodzie technik elektryk.

Historia współpracy TAURONA z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy ma wieloletnią tradycję. Absolwenci tej szkoły są fachowcami wykonującymi odpowiedzialne zadania w legnickiej energetyce.

Porozumienie zawarte w listopadzie 2016 r. pomiędzy TAURONEM a szkołą, określiło zasady i formy współdziałania na rzecz rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki. W ramach tej współpracy uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych odbywają w legnickim oddziale firmy praktyki zawodowe oraz staże w ramach projektu „Czas na zawodowców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pracownicy TAURONA prowadzą prelekcje w szkole oraz organizują seminaria techniczne, dotyczące funkcjonowania branży energetycznej i najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w energetyce. Dla uczniów organizowane są wizyty w obiektach energetycznych. W tym roku uczniowie mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w branży energetycznej podczas zwiedzania ekspozycji na Międzynarodowych Energetycznych Targach ENERGETAB w Bielsku-Białej.

Na początku grudnia Grupa TAURON we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zainaugurowała Program POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) stanowiący milowy krok w rozwiązaniu problemów rynku pracy w sektorze energetycznym. Projekt kładąc nacisk na  kształcenie zawodowe, ma na celu zasypanie luki kompetencyjnej i pokoleniowej.

W szeroki program działań prowadzonych przez TAURON w ramach zarządzania wiekiem i wiedzą wpisuje się także współpraca ze środowiskiem naukowym i akademickim. Obecnie działania edukacyjno-badawcze prowadzone są z dwunastoma uczelniami wyższymi m.in. z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechniką Opolską czy Politechniką Warszawską.

Kolejnym z działań podejmowanych przez TAURON we współpracy z otoczeniem edukacyjno-akademickim oraz mających na celu zapobieganie luce pokoleniowej jest tworzenie klas patronackich.  Grupa oferuje ich uczniom przede wszystkim naukę zawodu w rzeczywistym środowisku pracy poprzez organizację zajęć praktycznych i staży zawodowych oraz dopasowane do potrzeb rynku procesy dydaktyczne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *