Wraca bezpośrednie połączenie kolejowe Wrocław – Drezno!

13 grudnia przywrócone zostanie bezpośrednie połączenie kolejowe Wrocław – Drezno. Zwiększy się również częstotliwość i ilość połączeń kolejowych w regionie. Wraz ze zmianą rozkładu jazdy pociągów na dolnośląskie tory wyjadą nowoczesne pociągi Link marki Pesa. Te dobre wiadomości przekazał Cezary Przybylski, marszałek Dolnego Śląska, po spotkaniu Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej w transporcie kolejowym. W konferencji prasowej uczestniczyli również: Piotr Rachwalski, prezes Kolei Dolnośląskich S.A oraz Christoph Mehnert ze Związku Transportu Kolejowego Górnych Łużyc i Dolnego Śląska. Dzięki współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizatorami transportu po stronie niemieckiej oraz przewoźników Kolei Dolnośląskich, DB Regio i Spółki Vogtlandbahn od 13 grudnia przywrócone zostanie połączenie Wrocław – Drezno. Pociągi tej relacji uruchamiane będą w korzystniejszej, zmodyfikowanej formie. Dotychczasowe połączenia Regioekspres zastąpione zostaną połączeniami Regio. Pociągi po polskiej stronie kursować będą w taryfie Regio (tańszej niż Regioekspres) oraz zatrzymają się na większej liczbie stacji. Połączenia te będą zatem pełnić nie tylko rolę trans graniczną, ale też regionalną. Takie zintegrowane rozwiązanie pozwala zaoszczędzić ok. 3 mln zł rocznie, co umożliwia objęcie połączeń dofinansowaniem przez Samorząd Województwa. Dla osób podróżujących relacją do/z Drezna Koleje Dolnośląskie przygotowały specjalną ofertę taryfową. Pociągi do Drezna odjadą z Wrocławia Głównego o godzinie: 6:06, 14:30 i 18:08, powrót z Drezna zaplanowano natomiast na godziny: 10:04, 15:42 oraz 22:03. Nowy rozkład jazdy na Dolnym Śląsku To nie koniec dużych zmian w ruchu kolejowym na Dolnym Śląsku. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 13 grudnia 2015 roku. Zmiany dotyczyć będą również pasażerów korzystających z połączeń przejeżdżających przez Zgorzelec do/ z Jeleniej Góry, Węglińca, Żar i Zielonej Góry. Część pociągów zostanie skierowana do stacji Görlitz, gdzie zaplanowano skomunikowanie ich z pociągami do/z Drezna, Zittau czy Cottbus. Nowością będą połączenia bezpośrednie z Wrocławia w kierunku Nysy (wieczorne, w piątki i niedziele), Kudowy-Zdroju (poranne weekendowe oraz południowe codzienne) oraz Krotoszyna (poranne weekendowe). Kontynuowana będzie realizacja połączeń bezpośrednich w relacjach do Łodzi, Raciborza i Gliwic. Po przeprowadzonych modernizacjach linii kolejowych w kierunku Rawicza i Jeleniej Góry poprawi się oferta przewozowa, zwiększona zostanie ilość połączeń i wprowadzony zostanie nowy tabor do ich obsługi. Na odcinku Wrocław – Rawicz oprócz pociągów Przewozów Regionalnych w relacjach do Leszna i Poznania zostaną uruchomione połączenia obsługiwane przez Koleje Dolnośląskie, w tym dodatkowe kursujące w szczycie przewozowym. Większość połączeń będzie obsługiwana nowym lub zmodernizowanym taborem. Dzięki temu czas przejazdu najszybszych pociągów na odcinku Wrocław – Rawicz wyniesie 54 minuty. Oferta na tej trasie ulegnie znaczącej poprawie dzięki czterem nowym parom pociągów. Nowe pociągi na dolnośląskich torach Linię w kierunku Jeleniej Góry będzie obsługiwał nowoczesny, klimatyzowany tabor EZT 36WE „Impuls” i EN57AL przewoźnika Koleje  Dolnośląskie. Czas przejazdu najszybszych pociągów z Wrocławia do Wałbrzycha wyniesie 1 godzinę 7 minut, a do Jeleniej Góry 2 godziny 10 minut. Zmodernizowane EZT EN57AL Przewozów Regionalnych będą obsługiwać również pociągi z Wrocławia do Zielonej Góry (wszystkie połączenia) oraz do Międzylesia (2 pary pociągów). Poprawi się również standard obsługi pasażerów na części niezelektryfikowanych linii kolejowych. Nowy tabor (SZT Pesa LINK) przeznaczony będzie do obsługi połączeń z Wrocławia do Trzebnicy, Dzierżoniowa oraz Kudowy-Zdroju. Obecnie trwają testy nowych pojazdów oraz szkolenia maszynistów. Pociągi będą kursowały od połowy grudnia. O połączeniu do Berlina zdecyduje minister Konferencja prasowa, w której uczestniczył marszałek Cezary Przybylski poprzedzona była posiedzeniem Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej. Posiedzenia komisji i jej poszczególnych komitetów odbywają się raz w roku, a ich organizatorem na zmianę jest strona polska i niemiecka. Tematyka obrad obejmowały kwestie związane m.in. ze wsparciem rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych, w tym np. ułatwień w transporcie drogowym i kolejowym. Podczas spotkania omawiano możliwości wznowienia połączenia kolejowego Berlin – Wrocław oraz uruchomienie transgranicznego połączenia kolejowego Zgorzelec – Görlitz. Władze województwa cały czas zabiegają o przywrócenie połączenia z Berlinem. Ostateczna decyzja może być jednak podjęta wyłącznie przez ministra właściwego ds. transportu. – Będziemy nadal przekonywać rząd, że przywrócenie tego połączenia jest konieczne. Ma nie tylko wymiar prestiżowy, ale przede wszystkim gospodarczy i społeczny. Dzięki niemu wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna naszego regionu. Połączenie Dolnego Śląska z Berlinem nabiera szczególnego znaczenia również w kontekście zbliżających się wydarzeń związanych z Europejską Stolicą Kultury 2016 – przekonuje marszałek Cezary Przybylski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *