Wrocław tuż za podium

Radni są coraz lepiej wykształceni – podaje serwis samorządowy PAP. Wrocław w tym zestawieniu plasuje się na czwartym miejscu, razem z innymi dziewięcioma gminami.

Wykształcenie wyższe posiada 41 proc. miejskich i gminnych radnych w Polsce. To wzrost o trzy pkt. proc. w porównaniu z kadencją 2014-2018. W trzech miastach – Sopocie, Poznaniu i Koszalinie – dyplomy posiada cały skład rady. W 24 samorządach żaden z radnych nie legitymuje się wykształceniem wyższym.

Wrocław czwarty

Tuż za podium znalazło się 10 samorządów, w których tylko jeden radny nie ma wykształcania wyższego. Tak jest w: Białymstoku, Radomiu, Olsztynie, Elblągu, Kaliszu, Giżycku, Kwidzynie, Braniewie, Wrocławiu, a także w gminie miejsko-wiejskiej Brwinów.

Z 39 314 radnych, których wykształcenie prześwietlił Główny Urząd Statystyczny, ponad 16 tys. miało w 2018 r. wykształcenie wyższe (41 proc.). To wzrost o trzy punkty procentowe w porównaniu z kadencją 2014-2018.

Radami, w których co najmniej połowa osób ma wykształcenie wyższe, może poszczycić się 29 proc. gmin. Tu również widoczny jest wzrost – w poprzedniej kadencji było to 23 proc. Podobnie jak poprzednio, radni z wykształceniem wyższym częściej zasiadają w gminach miejskich.

Tym samym jednak w większości gmin (71 proc.) ponad połowa składu rady nie ma dyplomu szkoły wyższej. Oznacza to spadek o 6 pkt. proc. w odniesieniu do lat 2014-2018. W 24 samorządach nikt z 15-osobowej rady gminy (lub niepełnej 14-osobowej) nie legitymuje się wykształceniem wyższym. To mniej niż w poprzedniej kadencji, kiedy takich gmin było 35.

W 71 gminach studia ukończyła tylko jedna osoba, która zasiada w radzie. We wszystkich przypadkach są to rady gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.

Z danych GUS wynika też, że wykształcenie wyższe posiada 92 proc. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W świetle ustawy o samorządzie gminnym, w gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 radnych, w gminach do 50 tys. – 21, a do 100 tys. – 23. Z kolei 25 radnych zasiada w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45. Na podstawie oddzielnej ustawy Rada m. st. Warszawy liczy 60 radnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *