Wrocławianin z polskim Noblem

fnplogokolorplProfesor z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Marek Samoć został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Doceniono go za odkrycie niezwykłych właściwości optycznych nanomateriałów.

Polski Nobel przyznawany jest za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe. To najważniejsza nagroda w kraju, a jej wysokość wynosi 200 tys. zł. Prof. Marek Samoć otrzymał ją za badania nad właściwościami optycznymi nanomateriałów. Odkrycie, którego dokonał może być wykorzystane np. w obrazowaniu biologicznym, konwersji energii lub przekształcaniu sygnałów optycznych.

Oprócz wrocławianina nagrody otrzymali także:

  • Prof. Jan Kozłowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów.
  • Prof. Józef Spałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za badania układów silnie skorelowanych, a w szczególności za sformułowanie modelu t-J.
  • Prof. Bogdan Wojciszke z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Wydział Zamiejscowy w Sopocie za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego.

AW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *