Wrocławscy naukowcy badają, co jadali dawni Czesi

Dwieście grobów, w tym z okresu średniowiecza oraz cenne zabytki odkryli polscy naukowcy w czasie tegorocznych wykopalisk w czeskich Libkovicach. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu badają wieś, którą za kilka lat zniszczy kopalnia węgla brunatnego.

Położona w północno-zachodnich Czechach wieś Libkovice jest miejscem unikatowym na skalę światową! – Wieś trwała przeszło 800 lat. Dopiero pod koniec XX wieku została rozebrana – wyjaśnia  dr Paweł Konczewski z Zakładu Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Badania realizowane są przez Instytut Ochrony Zabytków Archeologicznych Północno-Zachodnich Czech w Moście i Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie oraz od 2019 roku przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. W tym roku w badaniach uczestniczyli studenci kierunku Biologia Człowieka, doktoranci Szkoły Doktorskiej oraz naukowcy z Zakładu Antropologii.
Sektor badawczy UPWr obejmował relikty średniowiecznego kościoła św. Mikołaja i rozciągające się wokół  cmentarzysko, na którym chowano mieszkańców Libkovic, zmarłych od końca XII po połowę XIX wieku.

– Badania cmentarzyska w Libkovicach pozwalają nie tylko rozpoznać kulturę i zwyczaje funeralne dawnych mieszkańców Czech, ale przede wszystkim dostarczają informacji istotnych dla zrozumienia demografii, stanu zdrowia i odżywiania oraz biologii pochowanej tam środkowoeuropejskiej społeczności – tłumaczy dr Paweł Konczewski. Dodaje, że są one istotne również dlatego, że naukowcy rzadko mają okazję przyjrzeć się dawnej społeczności wiejskiej, ponieważ większość wykopalisk archeologicznych prowadzi się na cmentarzyskach miejskich. – A przecież w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym większość Europejczyków nadal mieszkała na wsi. Nadal mało o nich wiemy, bo prawie nie prowadzi się badań cmentarzy wiejskich – podkreśla naukowiec z UPWr.  

– Badania mają charakter ratowniczy – są wykonywane zanim cmentarzysko pochłonie kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Tegoroczne wykopaliska ujawniły przeszło dwieście dalszych grobów. Dostarczyły również zabytków świadczących, że  miejsce to było zamieszkiwane w III. tys. przed naszą erą przez pasterskie społeczności kultury pucharów sznurowych, a pod koniec plejstocenu (17–12 tys. lat temu) penetrowane przez ludy zbieracko-łowieckie.

– Studenci UPWr. odbywający w lipcu i sierpniu praktyki zawodowe w Libkovicach mieli okazję nauczyć się eksploracji pochówków, wykonywania polowej dokumentacji badawczej i pogłębić umiejętności analizy ludzkich szczątków kostnych. Przy okazji mogli „łyknąć” nieco języka, kultury, geografii i historii Czech – wyjaśnia dr Konczewski.
Badania będą kontynuowane w przyszłym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *