Wrocławski Budżet Obywatelski 2018. Wrocławianie wybrali 63 projekty!

Głosowanie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2018 trwało od 14 września do 1 października. Oddano łącznie 67 670 głosów, w tym elektronicznych: 51 875 i papierowych: 16 795.

Mieszkańcy Wrocławia wybrali 63 nowe projekty, które zostaną zrealizowane na 36 osiedlach (z 48 istniejących). Najwięcej wśród nich jest – wedle kategorii – projektów zieleń/rekreacja (37), następnie sport (7) i place zabaw (7).

 

– Najwięcej głosów zostało oddanych na projekt nr 7 – Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia ETAP III – 14 408, jest to drugi najwyższy wynik w historii WBO. Ten projekt to połączenie priorytetów polityki miejskiej – zieleń i zrównoważona mobilność.

– „Najwięcej na jednym osiedlu”, ponieważ aż 4 projekty powstaną na osiedlach Karłowice-Różanka i Tarnogaj.

– Po raz pierwszy wygrał projekt usytuowany na ich osiedlu Pawłowice, nr 637 – Uporządkowanie terenu wokół Jeziora Pawłowickiego.

– Na Żernikach wygrały 2 wzajemnie kompatybilne projekty (nr 26 – Plaża na Żernikach, nr 92 – Żernicki park sportu i rekreacji Etap II) renowacji zielonych terenów przy ulicy Rumiankowej i Kardamonowej. Łącznie na tę inwestycję Żerniczanie uzyskali 1 mln zł.

Nowością w tegorocznym głosowaniu było Zabytkowe WBO.

Wygrał projekt uniwersalny, łączący wszystkich Wrocławian Nr 413 Szlakiem herbów Wrocławia – renowacja zabytkowych herbów miasta na wrocławskich elewacjach .

WBO 2018 jest to już ostatni budżet w tej formule. Od nowej kadencji wejdzie w życie uchwała przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia o budżecie obywatelskim, która zakłada duże zmiany np. możliwość realizacji projektów miękkich czy też większe kwoty – 750 tys. zł na projekty małe i 2 mln zł na projekty duże.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *