Wrocławski Budżet Obywatelski- ruszył nabór projektów

Od 7 stycznia do 4 lutego liderzy mogą składać swoje projekty do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To spośród nich wybierzemy zadania, które będą realizowane i zmienią przestrzeń naszego miasta.

                                                                                      fot.: mat.pras.

W tegorocznym głosowaniu będziemy wybierać spośród kilkuset projektów: ponadosiedlowych i osiedlowych. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy – do 750 tys. i jeden ponadosiedlowy, którego wartość może osiągnąć do 2 mln zł. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, niezależnie od wieku. Miejsce zameldowania osoby głosującej nie ma znaczenia.

Budżet obywatelski jest projektem liderotwórczym, który ma za zadanie ponadosiedlowo łączyć mieszkańców w staraniach, by ich miejsca zamieszkania czy miejsca pracy mogły się zmieniać wedle ich upodobań.– mówił Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. – Mniejsze projekty natomiast będą realizowane w ramach PIRO czyli Programu Inicjatyw Rad Osiedli. Na ten projekt zarezerwowaliśmy w budżecie ok. 30 mln zł. To jeszcze więcej niż w całym WBO-dodał.

Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla i może dotyczyć wyłącznie terenów zielonych (parków, skwerów lub zieleni przyulicznej), obiektów lub terenów rekreacyjno-sportowych lub infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością. Projekt osiedlowy to dowolny projekt, który zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i jest ogólnodostępny.

Zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zostały dostosowane do wymogów ustawowych. Od wtorku codziennie do 23 stycznia będziemy spotykać się z mieszkańcami w różnych miejscach aby wyjaśniać wszystkie zawiłości i odpowiadać na wszystkie pytania dotyczące WBO.– powiedział Sebastian Wolszczak, Zastępca Dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej.

Kwota przeznaczona na WBO 2019 to 25 mln złotych. To o 4 mln zł. więcej niż wymaga znowelizowana ustawa, wprowadzona w zeszłym roku. Dla projektów ponadosiedlowych zarezerwowano 16 mln zł. Pozostałe 9 mln zł – dla projektów osiedlowych.
Zgłoszone projekty zostaną poddane podwójnej ocenie. Będą też konsultowane z ich liderami. Dopiero po tej szczegółowej procedurze wyłonionych zostanie kilkaset projektów na które będziemy mogli głosować na przełomie września i października. 

Poniżej lista spotkań z mieszkańcami. Każde rozpoczyna się o godzinie 17:00

8.01 Barbara ul. Świdnicka 8 b

9.01 Sektor 3 ul. Legnicka 65

10.01 Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1

11.01 Czasoprzestrzeń – Zajezdnia Dąbie ul. Tramwajowa 1/3

14.01 Centrum Kultury Zachód Chociebuska 4-6

15.01 Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska 184

16.01 Centrum Aktywności Lokalnej Ołtaszyn ul. Pszczelarska 7

17.01 Centrum Aktywności Tarnogaju ul. Gazowa 22

18.01 Ołbińskie Centrum Aktywności Lokalnej ul. B. Prusa 37-39

22.01 Centrum Kultury Agora ul. Serbska 5a

23.01 Centrum Kultury Fama ul. B. Krzywoustego 286

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *