Wrocławski Certyfikat Bezpieczeństwa

Przedstawiciele wrocławskiej Policji wspólnie z Urzędem Miasta, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym oraz Strażą Miejską wdrażają projekt poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców naszego miasta pn. ,,Wrocławski Certyfikat Bezpieczeństwa’’. Program omówiony został podczas plenerowego briefingu na jednym z wrocławskich osiedli. Ma on na celu modernizację obiektów i terenów wokół nich w taki sposób, ażeby spełniały wszystkie potrzeby społeczności lokalnej oraz optymalizowały dostęp służb mundurowych i ratunkowych.

                                                                                                    „Wrocławski Certyfikat Bezpieczeństwa”

„Certyfikat Bezpieczeństwa” jest innowacyjnym programem opracowanym przez specjalistów z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którego współrealizatorami są Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocław, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Miejska Wrocławia. Program został wprowadzony w życie w 2007 roku. Obecnie nastąpiła jego reaktywacja i miano gospodarza przejęte zostało przez Miasto Wrocław. Pierwotne cele dotyczyły poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz motywowania zarządców nieruchomości do tego typu działań. Obecnie program został rozszerzony o nowe elementy, zachęcające do tego, by osiedla stały się przyjazne i dostępne dla wszystkich.

Założenia programu doskonale wpisują się w ogólnopolską tendencję polepszania jakości i warunków bytowych społeczności lokalnej. Wprowadzane zmiany przekształcają metropolie w miejsca atrakcyjne i przyjemne do życia.

Obszarem będącym w zainteresowaniu wrocławskiej Policji jest tutaj szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Dlatego ocenia ona realizację założeń programu pod kątem zastosowania takich rozwiązań technicznych, które będą miały przełożenie na jego poprawę. Wspólnoty mieszkaniowe wyposażają swoje obiekty w rozwiązania techniczne, takie jak np. szlabany otwierane automatycznie na dźwięk sygnałów uprzywilejowania. Pozwala to na szybszą i sprawniejszą interwencję. Ponadto powszechnie montowany jest monitoring i system doświetlający, wyposażony w fotokomórkę. Natomiast zieleń wokół budynków jest przycinana tak, aby nie utrudniała widoczności.

Każdy budynek w mieście może zostać zgłoszony do programu. Mogą być to zarówno budynki wielorodzinne, usługowe (centra handlowe, kina, teatry, galerie sztuki, lokale gastronomiczne), budynki oświaty, a także inne miejsca, gdzie masowo przebywają ludzie, jak np. obiekty sportowe.

O przyznanie „Wrocławskiego Certyfikatu Bezpieczeństwa”, może ubiegać się administrator lub zarządca nieruchomości. Procedura przewiduje trzystopniową certyfikację w zakresie ogólnego bezpieczeństwa budynków i przyległego terenu, ułatwień w dostępie dla osób z niepełnosprawnością oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Nadawanie Certyfikatu ma na celu:

podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników certyfikowanych obiektów,
minimalizację ryzyka powstania uszczerbku lub szkody na wskazanym terenie,
motywowanie właścicieli, zarządców nieruchomości, dyrektorów placówek oraz innych podmiotów do większej dbałości o bezpieczeństwo użytkowników obiektów.

Podział certyfikatu na trzy Stopnie Bezpieczeństwa:

a). I Stopień Bezpieczeństwa – „Dostęp i Informacja”.

b). II Stopień Bezpieczeństwa – „Dojście i Dojazd”.

b). III Stopień Bezpieczeństwa – „Bezpieczeństwo Wewnętrzne”.

Uzyskanie Wrocławskiego Certyfikatu Bezpieczeństwa jest potwierdzeniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia, znajdujących się w danym obiekcie.

Spełnienie wymagań poszczególnych etapów równorzędne jest z przyznaniem „Gwiazdki”, odpowiednio Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Stopnia Bezpieczeństwa. Maksymalnie uzyskać można 3 „Gwiazdki”. Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat.

Informację o przyznanym certyfikacie wpisuje się do rejestru oraz umieszcza na stronach internetowych UM Wrocławia, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Straży Miejskiej we Wrocławiu.

kom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: KMP we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *