Wrocławskie MPWiK w jednym rzędzie z BMW, Philips i BOSCH!

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu dołączyło do grona najlepiej zarządzanych firm, które z sukcesem stosują Europejski Model Doskonalenia Zarządzania (EFQM). MPWiK  stanęło tym samym w jednym rzędzie z takimi firmami jak BMW, Philips czy BOSCH.

Ocenę jakości zarządzania MPWiK przeprowadził zespół międzynarodowych audytorów, którzy mają ogromne doświadczenia w zarządzaniu i ocenie najlepszych europejskich organizacji. Wynik przeprowadzonej oceny uplasował MPWiK Wrocław w ścisłej czołówce wśród międzynarodowych firm (status GOLD). Działania na rzecz ciągłego doskonalenia, które podjęto w ostatnich latach, zostały dostrzeżone przez międzynarodową organizację. Efektem tej oceny jest nagroda na najwyższym z możliwych poziomów „Uznanie za doskonalenie”.


Czym jest Model EFQM?

Model EFQM jest drogowskazem  stanowiącym zbiór dobrych praktyk zarządzania firmą. Opracowany został przez Europejską Fundację założoną w 1988 roku w Brukseli, działającą na rzecz doskonalenia jakości zarządzania. Model zawiera wytyczne, w jaki sposób najlepsze organizacje planują i wdrażają strategię, jak zarządzają swoimi zasobami, procesami i produktami oraz jak wspierają i rozwijają swoich pracowników. Szczególny nacisk kładziony jest na ocenę budowania kompetencji zarządczych i przywódczych na stanowiskach kierowniczych.  Jednak równie istotnymi obszarami są relacje z klientami, partnerami i interesariuszami. Ważnym aspektem Modelu EFQM są także wyniki, jakie uzyskuje firma w wymienionych obszarach i jak dzięki nim wypada ona  na tle innych ocenianych  przedsiębiorstw, organizacji itd.

– To doskonałe narzędzie łączące i wzmacniające  współpracę z klientami, partnerami i dostawcami oraz przyczyniające się do rozwoju innowacyjności, która pozwala osiągnąć sukces firmy – tak o modelu EFQM mówi Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europy w latach 2009-2014.

– To człowiek jest kluczowym czynnikiem sukcesu w Modelu EFQM.  Rozwój pracowników i przywódców poprzez budowanie ich kompetencji, zarówno twardych jak i miękkich, jest wyjątkowo ważny. Pozwala firmie osiągać cele w pozostałych obszarach. Firmy, dzięki konkretnym ludziom  rozwijają się i osiągają sukces. Tak jest również w MPWiK –  zapewnia Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK.

Jakie korzyści przynosi stosowanie Modelu EFQM?

Dzięki stosowaniu Modelu EFQM mamy regularną i pełną ocenę firmy nie tylko w odniesieniu do uzyskiwanych wyników, ale również w odniesieniu do wszystkich aspektów zarządzania firmą. Wynik oceny jakości zarządzania przedsiębiorstwem  to bardzo ważna informacja. Dzięki niej wiadomo jak działać, by ciągle się doskonalić, by ciągle być lepszym.  Model Doskonałości EFQM jest konsekwentnie stosowany w MPWiK Wrocław już od 2014 r. I właśnie dlatego zarządzanie w MPWiK jest wzorcowe. To pozwoliło między innymi skrócić  średni czas usuwania awarii oraz średni czas utrudnień drogowych spowodowanych  pracami na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Taki model zarządzania obniżył także wskaźnik niesprzedanej wody i wciąż poprawia sprawność energetyczną instalacji.

Kolejne wyróżnienie dla MPWiK w tym roku

W obszarze jakości zarządzania firmą to nie jedyne wyróżnienie jakie otrzymało MPWiK Wrocław w tym roku. Wrocławskiemu przedsiębiorstwu przyznano również tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności 2018 w kategoriach Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma oraz wyróżnienie za swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju w konkursie Raporty Społeczne 2018.

– Nagrody przyjmujemy z dumą. Zapewniamy, że są one dla całego zespołu MPWiK ogromnym zobowiązaniem i jednocześnie wyzwaniem, by firma z dnia na dzień stawała się jeszcze lepszą dla wszystkich mieszkańców Wrocławia – zapewnia prezes MPWiK Witold Ziomek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *