Wyższe zasiłki- rząd podwyższył kryteria uprawniające do pomocy społecznej i kwoty zasiłków

Od 1 października 2018 r. wzrosną kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków z pomocy społecznej oraz same kwoty świadczeń – zdecydował w rozporządzeniu rząd.

                                                                                                               źródło: pixabay.com

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do zasiłków z pomocy społecznej to: dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (co oznacza wzrost o 67 zł czyli 11 proc.), a dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 14 zł, ok. 3 proc.).

-Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń – podkreśla Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informując o zmianach.

I tak, zgodnie z rozporządzeniem wzrośnie maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, która będzie teraz wynosić 645 zł (wzrost o 7 proc.). Wzrosną też maksymalna i minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy. Kwota minimalna do 647 zł (wzrost o 7 proc.), maksymalna – do 1 376 zł (wzrost o 3 proc.).

Zwiększy się też – do 1 763 zł (wzrost o 2 proc.), kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7 proc.).

Podwyższając kryteria dochodowe, rząd wziął pod uwagę wyniki badań progu interwencji socjalnej dokonanych w 2018 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co trzy lata.

źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *