Zazieleńmy 100 ulic na 100-lecie niepodległości!

Zielony Departament, Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Wrocław Rozmawia zapraszają do udziału we wspólnie organizowanej akcji zazieleniania wrocławskich ulic! Na ten cel Urząd Miejski Wrocławia przeznaczy 2 mln zł, które pochodzą z tegorocznej akcji „Rozliczam PIT we Wrocławiu”.

                                                                           źródło fot.: pixabay.com

Do końca tego roku przy wskazanych przez wrocławian przynajmniej 100 ulicach zaczną pojawiać się drzewa, krzewy i łąki kwietne. Warunek jest jeden – zazielenią się jedynie działki gminne, ze szczególną preferencją lokalnych i osiedlowych ulic. Posadzone zostaną drzewa i krzewy, a także posiane łąki.

– Zależy nam na tym, aby Wrocław był zielonym miastem i aby w tym zazielenianiu brali czynnie udział mieszkańcy. Chcemy, żeby czuli się u siebie, żeby decydowali o swoim otoczeniu. To bardzo ważne. Lokalne zielone miejsca oprócz tego, że pięknie wyglądają, wprowadzają dobry nastrój do sąsiedzkich spotkań- mówi Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.

Co należy zrobić?

Wskazać na mapie Wrocławia ulicę, plac, skwer – miejsce, w którym Zarząd Zieleni Miejskiej będzie mógł posadzić drzewo, krzew czy też posiać łąkę kwietną. Swoje lokalizacje można zgłaszać przez trzy tygodnie od najbliższego poniedziałku, tj. od 9 do 30 lipca.

– Przygotowujemy aplikację, która od 9 lipca będzie dostępna na portalu wroclaw.pl. Bardzo liczymy na to, że mieszkańcy chętnie wezmą udział w naszej akcji. Proces weryfikacji zgłoszeń zajmie nam z 3-4 tygodnie, ale liczymy na jak największą liczbę propozycji lokalizacji. Im więcej mieszkańców weźmie udział, tym lepiej– mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Na mapie, którą uruchomimy od poniedziałku (9 lipca, godz. 9.00) na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia znajdą się lokalizacje zaproponowane przez mieszkańców. Propozycje muszą zawierać krótki opis miejsca (nazwa ulicy, odcinek do nasadzenia lub zasiania), rodzaj zieleni: drzewo, krzew lub łąka kwietna. Każde zgłoszenie należy potwierdzić kodem SMS.

– Na jednym osiedlu realizujemy nasadzenia przy maksymalnie 5 ulicach. Zależy nam, aby nowa zieleń pojawiła się w możliwie różnych częściach miasta i miała możliwie różną formę. Ale byłoby idealnie, gdyby mieszkańcy zgłaszając swoje pomysły, identyfikowali się z tymi drzewami. To będą ich drzewa, posadzone przez ZZM – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.

Kiedy?

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zarząd Zieleni Miejskiej zazieleni pierwszych 100 pozytywnie zweryfikowanych lokalizacji. Propozycje będą merytorycznie weryfikowane przez ZZM. Akcja sadzenia drzew, krzewów i siania łąk kwietnych rozpocznie się jesienią tego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *