Znajomości kluczem do wymarzonej pracy

blogging-336375_640Jedynie połowa studentów ocenia optymistycznie swoje perspektywy pracy po studiach. ¾ liczy na sieć znajomości. Większość studentów zamierza emigrować lub rozważa tą możliwość. Zaledwie 20% studentów jest pewnych swego pozostania w Polsce. To dane z badania „Start na rynku pracy”, które przeprowadziła Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych.

Raport z programu badawczego „Start na Rynku Pracy” zaznacza, że dla 65% praktyki oraz staże zawodowe są istotnym elementem pomagającym na początku kariery zawodowej, 37% liczy na prestiż uczelni.

75% wiąże przyszłą pracę z kierunkiem studiów, tyle samo studentów chciałoby założyć w przyszłości działalność gospodarczą. Jedynie 22% nie ma pewnych planów zawodowych.

Wśród czynników utrudniających start na rynku pracy są: brak doświadczenia (74%); mała liczba staży (42%) oraz niewielka wiedza o rynku pracy (22%).

– Ponad połowa studentów zwraca uwagę na to, że dużym problemem są również wymagania pracodawców, którzy już na początku oczekują konkretnej wiedzy i umiejętności na danym stanowisku. Młodzi ludzie ich nie mają, bo poświęcali dotąd czas głównie na naukę, a nie na pracę. Dlatego właśnie pomocne są programy stażowe i współpraca uczelni z biznesem – mówi Karol Leszczyński, dyrektor programu „Start na rynku pracy”.

Pomysłodawcy inicjatywy twierdzą, że młodzi ludzie to długoterminowa inwestycja dla firmy. Do poprawy ich sytuacji kluczem będzie komunikacja między środowiskiem akademickim a rynkiem pracy.

„Start na Rynku Pracy” jest programem badawczym, który ma na celu poprawę sytuacji młodych ludzi na początku ich karierę zawodowej.

Joanna Smolińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *