Chroń swoją tożsamość podczas wyjazdów wakacyjnych

W wakacje jesteśmy szczególnie narażeni na kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy karty płatniczej. Są to nie tylko dokumenty niezbędne do załatwienia podstawowych spraw w urzędach czy bankach – ich utrata może również pozbawić nas możliwości powrotu do kraju z wyjazdu zagranicznego lub narazić na wykorzystanie naszych danych w celach przestępczych. Stan wakacyjnego odprężenia po wielomiesięcznej pracy często powoduje spadek czujności – przestajemy zwracać baczną uwagę na swoje dokumenty, a dodatkowo również niefrasobliwe udostępniamy swoje dane osobowe. Tymczasem okazji, by paść ofiarą przestępcy, jest całe mnóstwo, a problemy związane z kradzieżą danych osobowych mogą być dla nas bardzo dotkliwe. Jakie są główne konsekwencje kradzieży tożsamości?:

  • Zawarcie umowy z operatorem telekomunikacyjnym – osoba posiadająca nasze dane, może bez problemu zawrzeć taką umowę, a my po powrocie z urlopu zostaniemy obciążeni rachunkiem za telefon.
  • Kradzież wyposażenia, sprzętu sportowego lub samochodu – dla złodziei tożsamości nasza potrzeba rozrywki w czasie wakacji stwarza świetne okazje, aby się pod nas podszyć i okraść hotel lub wypożyczalnię, które odwiedziliśmy. Nie rozstawajmy się więc nigdy ze swoim dowodem osobistym – nie zostawiajmy go „w zastaw” przy wizycie w hotelu, wypożyczając sprzęt sportowy czy samochód.
  • Prowadzenie fałszywej działalności gospodarczej – działalność biznesowa prowadzona przez złodziei tożsamości na nasze nazwisko to dobry sposób na wyłudzenie zwrotu podatku – a dla nas to ogromne kłopoty po powrocie z wakacji

Największym zagrożeniem dla osoby tracącej tożsamość jest jednak wyłudzenie kredytu lub pożyczki. W przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentu tożsamości, osoba trzecia może podszyć się pod nas w celu zarobkowym. Zazwyczaj zdajemy sobie sprawę z wyłudzenia dopiero wtedy, gdy otrzymamy ponaglenia do spłaty rat kredytów lub pożyczek, których nigdy nie zaciągaliśmy. Nie udostępniajmy więc nigdy swoich danych ani dokumentów osobom postronnym, nadawcom nieznanych e-maili czy osobom pracującym w usługach, które możemy spotkać szczególnie w okresie wakacyjnym. Utrata dokumentu – co robić? Jeśli nasz dowód osobisty został zgubiony lub skradziony, należy przede wszystkim zgłosić ten fakt do najbliższego organu gminy lub – jeśli przebywamy na zagranicznych wakacjach – do najbliższej polskiej placówki konsularnej. Jeśli przebywamy w kraju, w którym nie ma polskiego urzędu konsularnego, możemy zwrócić się o wydanie tymczasowego dokumentu podróży ETD (Emergency Travel Dokument) do konsula przedstawicielstwa państwa członkowskiego UE. Dzięki takiemu dokumentowi będziemy w stanie bezpiecznie wrócić do Polski. Oczywiście, ważnym krokiem po utracie dokumentu jest również zgłoszenie tego faktu organom ścigania (jeśli dokument został skradziony) oraz jak najszybsze zastrzeżenie dokumentu. Należy wtedy zgłosić fakt zagubienia lub kradzieży dokumentu do banku, w który prowadzimy rachunek lub jesteśmy stałym klientem, albo do najbliższego banku, który przyjmie zastrzeżenie dokumentu. Chrońmy swoją tożsamość – również w Internecie Zagubienie lub utrata któregokolwiek z naszych dokumentów może mieć dla nas – prawowitych właścicieli – bardzo przykre konsekwencje. Podczas wyjazdów wakacyjnych chrońmy więc swoje dane, zarówno podczas odpoczynku, jak i zakupów czy… surfowania w Internecie. Korzystając z płatności elektronicznych lub mediów społecznościowych, używajmy jedynie zaufanych i sprawdzonych komputerów. Pamiętajmy też o wylogowaniu się z używanych programów i aplikacji, a także niezezwalaniu na zapamiętanie naszych haseł przez przeglądarkę. Pamiętajmy też o uniwersalnej zasadzie – zawsze zachowujmy czujność, gdy ktoś prosi o nasze dane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *