Długołęka w budowie

W gminie Długołęka praca wre. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa przedszkola w Borowej oraz przebudowa budynku szkoły podstawowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Długołęce.

Borowa z nowym przedszkolem

Obecnie trwają prace nad opracowaniem projektu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, prace rozpoczną się jeszcze w tym roku – jesienią i zimą. Zakończenie budowy planowane jest na zimę 2018 roku. Na zadanie zabezpieczono w budżecie gminy kwotę w wysokości 5 mln zł brutto.

Generalny remont w Długołęce

Istniejący, „stary” budynek szkoły podstawowej w Długołęce czeka generalny remont. Wejściem głównym do zespołu szkolno-przedszkolnego będzie można się dostać do zmodernizowanej części budynku poprzez niewielki hol prowadzący m.in. do windy. Na parterze znajdzie się szatnia dla dzieci, węzeł sanitarny, duża świetlica, dodatkowo jedna sala dydaktyczna oraz trzy pomieszczenia administracyjne. Na piętrze powstaną dwie sale lekcyjne oraz węzeł sanitarny. Budynek zyska też pokój nauczycielski i pokój pedagoga oraz salę komputerową. W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 2,2 mln zł brutto. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2017-2018.

– Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, których rozpoczęcie planowane jest w II kwartale br. – mówi Katarzyna Wolicka z wydziału remontów i inwestycji, dodając: – Z uwagi na uwarunkowania techniczne i zakres prac, muszą się one rozpocząć od budowy łącznika, w celu zapewnienia komunikacji wewnątrz całego obiektu. Łącznik powinien być gotowy do końca sierpnia br., tak by od 1 września br. mógł on służyć uczniom i nauczycielom.

Inwestycja dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *