Drogi do Wrocławia – nowa wystawa w Muzeum Miejskim

drogi do wrocławia
Bronisława i Feliks Ławniczakowie.

Od 13 lipca można oglądać wystawę „Drogi do Wrocławia”, opartą na historiach 35 wrocławskich rodzin.

Bilety w cenach 15 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy). Wystawa „Drogi do Wrocławia” będzie czynna do 3 września w Muzeum Miejskim Wrocławia w Starym Ratuszu.

Trudna droga do Wrocławia

Przodkowie powojennych wrocławian pochodzili z Kresów południowo – wschodnich, Galicji Zachodniej, centralnych ziem Polski, Małopolski, Wielkopolski, Jugosławii, Francji i Wielkiej Brytanii. Reprezentowali oni różne środowiska społeczne, rozmaity poziom wykształcenia i kultywowali odmienne tradycje. Zanim dotarli do Wrocławia, wówczas miasta dotkliwie zniszczonego przez działania wojenne, sami przeżyli ciężkie chwile w obozach koncentracyjnych, łagrach na Syberii, w oflagach. Część z nich działał w partyzantce. Ich dzieci i następne pokolenia urodziły się już we Wrocławiu.

muzeum miejskie wrocławia drogi do

Te wszystkie historie zostaną w ramach wystawy zilustrowane prywatnymi zdjęciami, dokumentami i pamiątkami osobistymi. Wśród dokumentów znalazły się m.in.: zwolnienie z łagru, karta repatriacyjna, świadectwo chrztu w Czerniowcach, legitymacje z różnych wrocławskich instytucji, dyplomy ukończenia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wypowiedzi mieszkańców miasta zilustrowane zdjęciami i dokumentami zostaną także wydane w formie katalogu (promocja książki – 24 sierpnia 2017 roku).

Więcej informacji: LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *