Kolejna obniżka cen gazu dla klientów PGNiG

Spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., wprowadza od 1 września br. obniżkę ceny gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5% dla odbiorców detalicznych oraz małych i średnich firm. To już druga obniżka cen dla klientów PGNiG OD w tym roku.

Z kolei dla klientów hurtowych cena paliwa gazowego spadła trzykrotnie: w styczniu, maju i sierpniu.

Skumulowana obniżka cen gazu wysokometanowego wyniosła w 2015 r. ponad 8% dla klientów detalicznych oraz 15,2% dla klientów hurtowych, nie licząc programów rabatowych. Natomiast skumulowana obniżka cen gazu zaazotowanego wyniosła 1,9-3,3% dla klientów detalicznych i 9,2% dla klientów hurtowych.

„PGNiG musi zdecydowanie reagować na rynkowe wyzwania – głównie z powodu liberalizacji rynku gazu. Oprócz obniżek cen taryf gazowych Spółka aktywnie walczy o Klientów wdrażając programy rabatowe zarówno dla klientów indywidulanych, jak i dla firm. Takie działania wzmacniają wizerunek PGNiG jako Spółki aktywnie reagującej na potrzeby rynku. To kluczowe zmiany w dotychczasowych relacjach z Klientami” – powiedział Mariusz Zawisza, prezes PGNiG SA.

Ponadto dla klientów detalicznych i hurtowych PGNiG Obrót Detaliczny oraz PGNiG SA przygotowały programy rabatowe, które również wpłynęły na dodatkową obniżkę cen gazu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *