Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych

Jak co roku, w związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy, w okresie Wszystkich Świętych zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Zmiany organizacji ruchu obejmują rejony cmentarzy: Osobowickiego, Grabiszyńskiego, Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida, Św. Rodziny przy ul. Smętnej, Św. Ducha przy ul. Bardzkiej, przy ul. Złocieniowej, przy ul. Jerzmanowskiej, przy ul. Trzmielowickiej, przy ul. Zabrodzkiej, przy ul. Gorlickiej, przy ul. Działkowej, przy ul. Kiełczowskiej.

Cmentarz Osobowicki

Od 28 października (sobota) w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych usytuowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.

W dniu 1 listopada zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Osobowicką – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego.

W dniu 1 listopada zamyka się dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI następujące ulice:

– Osobowicką – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego, Bezpieczną, Łużycką, Jugosłowiańską oraz przyległe ulice osiedla Różanka, Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance, dla kierunku wyjazd z miasta.

Postój TAXI wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.

W dniu 1 listopada na moście Milenijnym na odcinku od Popowickiej do Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.

Na ulicy Władysława Reymonta na odcinku od ulicy Łowieckiej do ulicy Kleczkowskiej torowisko tramwajowe w dniu 1 listopada przeznaczone będzie wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej.

W dniu 1 listopada na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej.

Parking funkcjonować będzie w dniu 31 października 2017r. w godz. 8.00-20.00, w dniu 1 listopada w godz. 6.00-20.00 i – parking bezpłatny.

Dojazd do parkingu odbywać się będzie następującymi ulicami:

Z kierunku północnego – Poznań, Leszno:

– ul. Żmigrodzką, ul. Obwodnicą Śródmiejską, ul. Obornicką.

Z kierunku południowego – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:

– m. Uniwersyteckim, ul. Drobnera, ul. Łokietka, ul. Trzebnicką, mostem Trzebnickim, ul. Żmigrodzką,

– ul. Broniewskiego, ul. Obornicką.

Z kierunku zachodniego – Zielona Góra, Lubin:

– ul. Kosmonautów, ul. Lotnicza, Obwodnicą Śródmiejską, mostem Milenijnym, ul. Obornicką.

Z kierunku wschodniego – Opole, Oława:

– mostem Uniwersyteckim, ul. Drobnera, ul. Trzebnicką, ul. Ołbińską, mostem Trzebnickim, ul. Żmigrodzką, ul. Broniewskiego, ul. Obornicką.

Wzorem roku ubiegłego przewidziane jest uruchomienie prywatnej komunikacji meleksami, która będzie kursować wzdłuż ogrodzenia cmentarza na odcinku od parkingu przy ulicy Osobowickiej do trzeciego wejścia. Funkcjonować będzie ona od 31 października do 1 listopada.

Cmentarz Grabiszyński

W dniu 27 października, od godz. 17:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera.

W dniu 28 października, od godzin porannych teren przy bramie bocznej cmentarza przeznacza się dla potrzeb pętli autobusowej.

W dniu 1 listopada, zamyka się dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI ulicę Grabiszyńską na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej.

Wprowadza się jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej. Ulica Ostrowskiego pozostaje dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.

Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.

Parkingi dla komunikacji indywidualnej zorganizowano przy:

– ulicy Klecińskiej – parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,

– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie TWINS – płatny,

– ulicy Ostrowskiego – parking na terenie Wabco – bezpłatny.

Cmentarz Kiełczowskiej

W dniu 1 listopada. wprowadza się jeden kierunek ruchu na łączniku przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej z możliwością jednostronnego parkowania.

Cmentarz św. Rodziny – ul. Smętna

W dniu 28 października dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza.

W dniu 1 listopada 2017 r. zamyka się dla ruchu kołowego ulice:

– Smętną,

– Narcyzy Żmichowskiej,

– Emilii Plater,

– Partyzantów – na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,

– Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

Cmentarz św. Wawrzyńca – ul. Bujwida

W dniu 28 października 2017 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

W dniu 1 listopada zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:

– Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,

– Sopocką,

– Liskego,

– Czerwonego Krzyża.

Cmentarz św. Ducha – ul. Bardzka

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ulicy Buforowej 2.

Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony w dniu 1 listopada jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

Wprowadza się zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy przy ulicach: Jerzmanowskiej, Trzemielowickiej, Zabrodzkiej, Gorlickiej, Działkowej, Kiełczowskiej.

Cmentarz przy ul. Złocieniowej

W dniu 1 listopada zamyka się dla ruchu kołowego ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

Handel w rejonie cmentarzy

Kiermasz świąteczny trwać będzie od 28 października do 1 listopada.

Stanowiska handlowe wyznaczone zostaną przy:

– cmentarzu Osobowickim na terenie parkingu pomiędzy cmentarzem a nasypem kolejowym,

– cmentarzu Grabiszyńskim na jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera,

– cmentarzu Św. Wawrzyńca wzdłuż ulicy Bujwida,

– cmentarzu Św. Rodziny wzdłuż drogi dojazdowej do bramy głównej.

Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego „światło żółte pulsujące”.

We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki Policji, Straży Miejskiej i służb MPK.

Przypominamy także, że osoby które posiadają bilet okresowy Urbancard lub czasowy 24-, 48-, 72-, 168-godzinny (papierowy lub na telefonie) mogą podróżować bez dodatkowych opłat wszystkimi pociągami Regio spółki Przewozy Regionalne i pociągami osobowymi spółki Koleje Dolnośląskie na terenie Wrocławia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *