Marta Lempart z Wrocław dla Wszystkich podpisała ,,12 prac dla Wrocławia”

Kandydatka na Prezydentkę Wrocławia z komitetu Wrocław dla Wszystkich podpisała dokument przygotowany przez aktywistów miejskich z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia i Akcji Miasto. Wśród 12 „prac”, których wykonania domagają się wrocławskie ruchy miejskie od przyszłych władz miasta znajdują się postulaty związane ze środowiskiem, rewitalizacją i transportem publicznym.

                                                                                   fot.mat.pras.

Zieleń i środowisko, rewitalizacja oraz transport publiczny jako najważniejsze obszary priorytetowych działań władz w najbliższych latach wskazały wrocławianki i wrocławianie w badaniach ankietowych do Strategii Wrocław 2030. – Program ,,Wrocław dla Wszystkich” jest zbieżny z tymi postulatami, więc naturalnie będziemy dążyć do ich realizacji w przyszłej kadencji władz miejskich – zapowiedziała Marta Lempart – Jako Prezydentka Wrocławia będę też realizować inne oczekiwania mieszkańców wyrażone w dokumentach strategicznych, nie pozwolę na lekceważenie tych głosów.

Wśród ,,12 prac’’ jest również punkt dotyczący zagospodarowania przestrzennego czyli ,,Miasto dobrze zaplanowane’’. O ważności tego tematu dla przyszłej kadencji władz miejskich przekonywała Marta Lempart – Miejskich polityk – szczególnie dotyczących mobilności czy walki ze smogiem – nie można realizować w oderwaniu od myślenia o tych, którym miasto ma służyć. Nie mówię tu o podstawowej koncepcji dostępności, która w dzisiejszych czasach jest oczywista – uważam, że stać nas na więcej. Wrocław może być pierwszym miastem, w którym usługi i przestrzeń są projektowane uniwersalnie, od początku dla szerokiej, różnorodnej grupy odbiorców, nie tylko dla osób młodych i w średnim wieku, zdrowych i sprawnych, poruszających się po nim bez obciążeń. Uniwersalne projektowanie zamiast naprawiania po czasie starych zaniedbań jest we Wrocławiu jak najbardziej możliwe.

Z komitetu Wrocław dla Wszystkich kandyduje sporo osób kojarzonych z działalnością miejską oraz przedstawicielek i przedstawicieli wrocławskich Rad Osiedli. Z Okręgu Wyborczego nr 1 kandydują m.in. radne osiedla Stare Miasto Halina Bielecka – Gołka (inicjatorka akcji “Ostatni Trawnik”) i Katarzyna Boratyn oraz Wojciech Browarny, wrocławski regionalista i profesor UWr, który jest również kandydatem komitetu na stanowisko wiceprezydenta. Nie brakuje również innych przedstawicieli rad osiedli m.in Tadeusz Mincer z Rady Osiedla Psie Pole-Zawidawie, Tomasz Warulik, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Szczepin czy Magdalena Rozwadowska z Rady Osiedla Ołbin. Z działalnością miejską kojarzone są również pozostałe kandydatki i kandydaci komitetu do rady miejskiej.

– To, że na naszych listach jest tak dużo osób od dawna angażujących się w sprawy miejskie jest naszą największą siłą – opowiadała kandydatka na Prezydentkę – To podstawowa gwarancja tego, że realizacja powyższych postulatów będzie dla nas kluczowa. W Radzie Miejskiej przyszłej kadencji chcemy być silną reprezentacją również dla wrocławskich aktywistek i aktywistów miejskich. Wiemy, że i dla nich ważne jest, aby Wrocław był faktycznie miastem dla wszystkich – zakończyła Lempart.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *