Powietrze we Wrocławiu – dziś dostateczne

Dzisiaj, jakość powietrza we Wrocławiu jest dostateczna.

Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko, między innymi osób starszych i dzieci oraz chorujących na serce lub drogi oddechowe. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich objawów jak kaszel lub podrażnione gardło.


Dane pochodzą ze stacji WIOS znajdującej się przy ul. Korzeniowskiego, szczegóły WIOS Wrocław.

 

Wartość indeksu jakości powietrza liczona jest z powyższej tabeli zakresów (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonego stężenia zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *