Jakie mamy powietrze we Wrocławiu w poniedziałek?

Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą takich objawów jak kaszel lub podrażnione gardło.

Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne

Dane pochodzą ze stacji WIOS znajdującej się przy ul. Korzeniowskiego, szczegóły WIOS Wrocław.

Dla indywidualnych indeksów jakości powietrza zostały określone progi zmienności stężeń dla poszczególnych zanieczyszczeń, w zależności od kategorii indeksu.

Wartość indeksu jakości powietrza liczona jest z powyższej tabeli zakresów (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonego stężenia zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia.

Dzisiaj, jakość powietrza we Wrocławiu jest dostateczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *