Rusza Wrocławski Indeks Powietrza

Wrocław wprowadza nowe narzędzie informowania o jakości powietrza. Od 14 stycznia br. stan jakości powietrza oraz związane z nim zalecenia dla mieszkańców będziemy mogli codziennie sprawdzać we Wrocławskim Indeksie Powietrza – m.in. na tablicach informacji pasażerskiej na przystankach oraz na stronie wroclaw.pl.

Wrocławski Indeks Powietrza to odpowiedź miasta na apel Dolnośląskiego Alarmu Smogowego w sprawie informowania mieszkańców Wrocławia o prawdziwej skali zagrożeń w obszarze jakości powietrza.

W Polsce dane dotyczące oceny jakości powietrza oparte są na Polskim Indeksie Jakości Powietrza, czyli 6 stopniowej skali, od bardzo dobrego po bardzo zły. Informacje o stężeniu zanieczyszczeń, które wpływają na jakość powietrza są pobierane z automatycznych stacji pomiarowych i są umieszczane na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z którego do tej pory przekazywane były na tablice informacji przystankowej. Jednak ten opis poziomu jakości powietrza, w tym zanieczyszczeń, nie do końca odpowiada rzeczywistej sytuacji zagrożeń.

Przykładowo jakość powietrza określona w Polskim Indeksie jako „umiarkowana” oznacza „minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko”, gdy tymczasem dopuszcza przekroczenie stężenia zanieczyszczeń (pyłu PM10) aż o 100%. W trosce o zdrowie mieszkańców wprowadzono Wrocławski Indeks Jakości Powietrza.

Skala jakości Wrocławskiego Indeksu Powietrza

Dobra

Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia.

Umiarkowana

Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób starszych, kobiet w ciąży, dzieci, osób z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatyków i innych podatnych grup.

Poniżej normy

Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób starszych, kobiet w ciąży, dzieci, osób z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatyków i innych podatnych grup.

Niekorzystna

Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób starszych, kobiet w ciąży, dzieci, osób z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatyków i innych podatnych grup. Osoby narażone mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostali powinni ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz.

Zła

Osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy powinni unikać wychodzenia na zewnątrz. Niezalecane są aktywności na zewnątrz dla wszystkich.

Krytyczna

Osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami serca, układu oddechowego, astmatycy i inne podatne grupy powinni bezwzględnie unikać wyjścia na zewnątrz, ograniczyć wyjścia do minimum. Wszystkim odradza się wszelkie aktywności na zewnątrz.

Gdzie sprawdzisz Wrocławski Indeks Powietrza

Skala Wrocławskiego Indeksu Powietrza została opisana tak, aby informować mieszkańców o stanie powietrza w sposób adekwatny do poziomu zagrożenia. Dodatkowo zawiera ona w sobie zalecenia, jak powinniśmy zareagować i zachować się w stosunku do aktualnej jakości powietrza.

Mieszkańcy Wrocławia dowiedzą się np., że powietrze jest dobre i wtedy mogą jak najwięcej czasu spędzać na dworze, lub niekorzystne, w związku z czym powinni ograniczyć jazdę samochodem. Dla przykładu kategoria Polskiego Indeksu Powietrza – „umiarkowana” odpowiada kategorii „poniżej normy” we Wrocławskim Indeksie Powietrza.

Wrocławski Indeks Powietrza będzie wyświetlany na tablicach informacji przystankowej, a z ekranów w środkach komunikacji miejskiej dowiemy się, jak należy czytać skalę Wrocławskiego Indeksu i poznamy dostosowane do niej zalecenia w postaci przystępnych infografik.

Polska ma najmniej rygorystyczne określania poziomów informowania i alarmowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej – dodała Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyr. Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia, która wówczas zapowiedziała również, iż wkrótce miasto wprowadzi własny system informowania o jakości powietrza – Wrocławski Indeks Powietrza.

źródło: wroclaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *