Uchwała „antysmogowa” dla Gminy Wrocław do konsultacji

Do końca września 2017 r. można zgłaszać uwagi do uchwały antysmogowej dla Wrocławia, którą przygotowuje Urząd Marszałkowski. Przedłożony do konsultacji projekt m.in. zakazuje spalania węgla, drewna i odpadów węglowych.

Zgodnie z zapisami projektu uchwały zakaz ma obowiązywać od 1 lipca 2018r. co oznacza, że mieszkańcy ubiegający się o pozwolenie na użytkowanie instalacji grzewczych po tej dacie, będą zobowiązani do zainstalowania jedynie takich źródeł ciepła, które spełniają warunki uchwały. Mieszkańcy, którzy do tego czasu ogrzewali mieszkania starymi piecami będą mieli 6 lat na ich likwidację (do 1 stycznia 2024 roku).

Z uwagi na lokalizację nie wszystkie mieszkania lub domy na terenie Wrocławia mogą zostać podłączone do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Mając to na uwadze Urząd Miejski Wrocławia zaproponował dla takich przypadków, aby w uchwale „antysmogowej” znalazły się zapisy pozwalające na ogrzewanie mieszkań węglem kamiennym o określonych parametrach. Rozwiązanie to wymaga wymiany wszystkich starych pieców, tzw. „kopciuchów” na piece co najmniej 5 klasy.

Piece tej klasy pozwalają zredukować emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do minimum. Charakteryzują się bardzo dużą efektywnością i czystością spalania paliwa, dzięki czemu do powietrza emitowanych jest dużo mniej zanieczyszczeń. „Kopciuchy” wprowadzają do powietrza ok. 400mg/m3 pyłów a piec 5 klasy zaledwie max. 40mg/m3.

Propozycje zmian do uchwały „antysmogowej” wpisują się w dotychczasowy katalog działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji we Wrocławiu m.in.:

– wymianę pieców w ramach programu KAWKA, z którego dzięki dofinansowaniu wymiany systemu ogrzewania, w 2016 roku skorzystało ponad 1700 osób, w tym roku złożono już ponad 1000 wniosków,

– współpracę z dostawcami ciepła w podłączaniu mieszkań do sieci ciepłowniczej,

– priorytetowe podejście do komunikacji zbiorowej.

W konsultacjach, które potrwają do końca września 2017 r. mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia, dla których jest ważna poprawa jakości powietrza.

Projekt uchwały dotyczącej Wrocławia został opublikowany na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-450-konsultacje_projektow_uchwal.html

Uwagi do projektu uchwały można składać:

– w formie pisemnej na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 – 527 Wrocław,

– ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 – 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:konsultacje@irt.wroc.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *