Wrocław bez Barier: Wrocław wprowadza standardy architektoniczne, które ułatwią poruszanie się osób z niepełnosprawnościami

Wrocław wprowadza standardy architektoniczne, które ułatwią poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Dokument przygotowała Fundacja „Polska Bez Barier”. Ponad 120-stronicowa praca jest zbiorem wytycznych jak tworzyć przestrzenie miejskie „bez barier”. Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań podnoszących poziom dostępności miasta i jego dostosowanie do różnorodnych możliwości i potrzeb mieszkańców Wrocławia i Gości. 

                                                                                      fot.: mat.pras.

– To dla nas niezwykle ważne, aby każdy – osoby z niepełnosprawnościami, ale także seniorzy i rodzice z małymi dziećmi – mogli korzystać z miejskich przestrzeni – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia – Warto przy tym pamiętać, że Wrocław nie jest miastem dokończonym, „zawiązanym na kokardę”. Nie zmienimy zastanych miejsc i elementów od jutra. Ale nasze „Standardy” to wizja, element polityki miejskiej i wsparcie dla projektantów.

Wrocławskie „Standardy” skierowane są do architektów i planistów, inżynierów i wykonawców, a także zarządców nieruchomości oraz pracowników administracji publicznej tworzących współczesny i przyszły kształt miasta. 

– Standardy to też wsłuchiwanie się w głosy środowiska, bo w polskim prawie budowlanym jest luka i potrzeba dodatkowego wsparcia – mówi Maciej Augustyniak, prezes Fundacji Polska Bez Barier – Lubimy bardzo konkretne działania służące wprowadzaniu dostępności. Standardy są jednym z takich elementów. Cieszymy się, że dzieje się to na tak wysokim szczeblu, z udziałem prezydenta Wrocławia, który zwraca uwagę na ten obszar. 

– Wrocław jest szóstym miastem w Polsce – po Gdyni, Warszawie, Łodzi, Koninie i Poznaniu – które wprowadza takie „Standardy” – tłumaczy Bartłomiej Skrzyński, rzecznik prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnością – Co ważne dokument był bardzo szeroko konsultowany (w urzędzie, miejskich instytucjach i spółkach, ale także z Organizacjami Pozarządowymi w Sektorze 3). Przeprowadziliśmy również specjalne warsztaty z zarządcami nieruchomości i spółdzielcami. 

W Urzędzie Miasta powstaje także nowe Biuro „Wrocław bez Barier”. Dyrektorem biura zostanie Barłomiej Skrzyński. 

– Dzięki powstaniu Biura lepiej skoordynujemy wsparcie udzielane przez instytucje miejskie oraz lepiej zaadresujemy działania do bardzo konkretnych osób. – mówi Jacek Sutryk – Te działania potrzebują interdyscyplinarnej koordynacji. Pozwoli to lepiej wspierać tych kilkadziesiąt tysięcy osób z różną niepełnosprawnością w naszym mieście.

Do zadań Biura będzie należało m.in.:

•        koordynowanie realizacji założeń wynikających z Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”
•        monitoring wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
•        koordynowanie i monitoring wdrażania „Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich”
•        organizacja spotkań i współpraca z Wrocławską Społeczną Radą Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych,
•        współpraca, wymiana doświadczeń i wypracowywanie rekomendacji w zakresie wdrażania rozwiązań aktywizujących osoby z niepełnosprawnością (we współpracy z przedstawicielami rządu, parlamentu, samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych)

– „Wrocław bez barier” to zobowiązanie i proces. Nie zaczęliśmy działać wczoraj i nie skończymy jutro. Wiele wyzwań przed nami, ale gdyby popatrzeć wstecz –  Szpilkostradą, Stadionem Olimpijskim, Europejską Stolicą Kultury, czy The World Games udowodniliśmy, że można – dodaje Barłomiej Skrzyński.

Powyższe działania (wrocławskie „Standardy” i nowe Biuro) to realizacja kolejnych dwóch zadań, które zostały wpisane na listę stu zadań w pierwszych stu dniach prezydentury Jacka Sutryka. Szczegóły na www.sutryk.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *