Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Do 514 zł na osobę w rodzinie wzrośnie dochód uprawniający do świadczeń z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej kwota ta wyniesie 634 zł. Podwyższone o prawie 100 zł kryteria dochodowe pozwolą większej liczbie osób korzystać ze świadczeń socjalnych. Podwyższona zostanie też wysokość przyznawanych świadczeń.

Nowe, wyższe kryteria oraz podwyższone wartości zasiłków zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Poszczególne świadczenia na rzecz obywateli wzrosną o 75 zł. Przykładowo od 1 października maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł, a kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł do 1 722 zł.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

– Podwyższanie kwot zasiłków jest zjawiskiem pożądanym i naturalnym, zważywszy szczególnie na proces inflacji oraz wzrost wynagrodzenia przeciętnego. Wsparcie ze strony państwa musi obejmować zarówno aktywizację działań i pomoc w znalezieniu pracy, jak i urealnienie kwot zarobków, które pozwolą na minimalną egzystencję. Redystrybuowanie dochodów budżetowych i zwiększanie świadczeń dla najuboższych jest metodą wyrównywania różnic w zarobkach Polaków. Różnice te niestety, coraz częściej są widoczne i coraz częściej ograniczają możliwości jakiegokolwiek rozwoju – mówi Piotr Szulczewski, analityk Bankier.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *