Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji zbiorowej w związku z przebudową ul. Hubskiej i Pułaskiego pod wiaduktem

1.        Informacje dot. inwestycji na ul. Hubskiej oraz przebudowy ul. Pułaskiego pod wiaduktem

Z końcem sierpnia  planowane jest wdrożenie optymalizacji robót na realizowanym zadaniu Przebudowa ul. Hubskiej we Wrocławiu, co ma związek ze zbyt słabym zaangażowaniem Wykonawcy robót, firmy Balzola sp. z o.o. Biorąc pod uwagę konieczność zmierzenia się do tego z technicznymi problemami, które wystąpiły w rejonie wiaduktu na ul. Pułaskiego, (niezbędne są zmiany rozwiązań projektowych ze względu na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego) ta część zadania zostanie ograniczona firmie Balzola – wprowadzony zostanie dodatkowy wykonawca.

Celem tych działań jest jak najszybsze dokończenie inwestycji. Całe zadanie, zgodnie z zapowiedziami, będzie przekazane do użytkowania w IV kw. 2018 roku.

2.        Korekta czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Pułaskiego pod wiaduktem kolejowym oraz ul. Hubskiej od 25.08.2018 r.

Dotychczasowa organizacja ruchu w związku z przebudową ul. Hubskiej i pod wiaduktem na ul. Pułaskiego została wyznaczona w następujący sposób.

Od nocy 22/23 czerwca ulica Pułaskiego została wyłączona z ruchu na odcinku od Małachowskiego do Dyrekcyjnej. W tym samym momencie nastąpiło również całkowite wyłączenie z ruchu skrzyżowania ulic Hubskiej i Glinianej. Z ruchu został też wyłączony fragment ul. Suchej między Pułaskiego a Gajową. Objazd dla samochodów osobowych między ulicami Pułaskiego a Glinianą wyznaczono w obu kierunkach przez Małachowskiego, Piłsudskiego, Stawową (w przeciwnym kierunku Peronową), Borowską, Dyrekcyjną, Gajową i Kamienną. Objazd dla pojazdów ciężarowych zaprojektowano i oznakowano od skrzyżowania z ulicą Ślężną aleją Armii Krajowej, ulicami Krakowską, Traugutta do placu Wróblewskiego.

Dojazd do Hubskiej odbywa się na dotychczasowych zasadach – wyłącznie dla obsługi posesji i budowy.

W związku z wydłużeniem inwestycji od 25.08 będą obowiązywały następujące korekty w organizacji ruchu, które mają na celu poprawę warunków komunikacyjnych.

– Torowisko tramwajowe na ul. Traugutta na odcinku od ul. Krakowskiej do pl. Wróblewskiego dotychczas przeznaczone dla pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek i samochodów elektrycznych zostanie czasowo od 25.08 udostępnione wszystkim kierowcom w celu zwiększenia przepustowości.

– Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Stawowa zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo, dopuszczając jazdę tylko prosto w kierunku ul. Komandorskiej. Celem tej korekty jest udrożnienie ruchu dla komunikacji miejskiej. Ponadto na ul. Piłsudskiego (na odcinku Stawowa – Komandorska) zostaną zlikwidowane miejsca postojowe na prawym pasie ruchu, aby zwiększyć przepustowość  jazdy na wprost, pozostawiając lewy pas do skrętu w ul. Komandorską.

– Na skrzyżowaniu ulic Komandorska/Swobodna zostanie wprowadzona korekta sygnalizacji – wydłużenie otwarcia na trasie objazdu. Kierowcy będą mieli do wyboru jadąc na południe skręt w lewo w ul. Swobodną do węzła przesiadkowego lub też ul. Komandorską do ul. Studziennej a na następnie w ul. Ślężną.

3.        Komunikacja zbiorowa w związku z przebudową ul. Pułaskiego pod wiaduktem kolejowym oraz ul. Hubskiej od 2.09.2018 r.

– Linie tramwajowe 8, 31 i 32 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością w szczycie co 12 minut. Tramwaje na ul. Glinianej będą kursowały co 4 minuty w szczycie.

– Obsługę komunikacyjną Osiedla Huby, Gaj i Tarnogaj w dalszym ciągu będą zapewniały dodatkowe specjalne linie autobusowe:

·        708 na trasie Gliniana/Gajowa – Tarnogaj w obu kierunkach przez ulicę Gajową, Kamienną, Bardzką, Armii Krajowej i Tarnogajską, której częstotliwość kursowania  zostanie zwiększona do 12 minut w szczycie;
·        732 na trasie Gliniana/Gajowa – Gaj w obu kierunkach przez ulicę Gajową, Kamienną, Bardzką, której częstotliwość kursowania zostanie zwiększona do 6 minut w szczycie.

– Do obsługi linii K w dni robocze kursującej na trasie Gaj – Borowska – Dworzec – Główny – Galeria Dominikańska – pl. Staszica – Kamieńskiego zostaną skierowane autobusy przegubowe.

– W przypadku zatoru drogowego na ul. Borowskiej w kierunku centrum miasta, autobusy linii K,  112, 113, 145, 146, 612 będą skierowane przez ul. Pertrusewicza, Ślężną i Dyrekcyjną aby zachować punktualność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *