Forum Zrównoważonej Mobilności: razem zaplanujmy przyszłość transportu w mieście

Szybszy transport? Bezpieczna podróż? Czystsze środowisko? Dla kogo jest centrum miasta? Co lepsze: posiadanie czy wypożyczanie? Jak kształtować ulice by służyły wszystkim? Każdy może wyrazić swoją opinię na temat transportu miejskiego. Wystarczy przyjść na Forum Zrównoważonej Mobilności, które odbędzie się 30 czerwca na bulwarze im. X. Dunikowskiego od godz. 11:00 do 14:00.

Biuro Zrównoważonej Mobilności UMW pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia, pod hasłem Ruch Miasta. Prace rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do końca listopada. Celem jest powstanie dokumentu realizującego przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności. Plan mobilności określi działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców. 

– Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia rozszerza politykę o konkretne działania,  czyli plan realizacyjny. Nie chcemy tego planu robić sami i pokazać, gdy już będzie gotowy, dlatego już na etapie diagnozy pracujemy wspólnie z mieszkańcami, aktywistami miejskimi i różnymi środowiskami zainteresowanymi transportem miejskim. Chcemy wspólnie identyfikować problemy i szukać rozwiązań, żeby stworzyć plan szyty na miarę miasta i potrzeb jego mieszkańców– mówi Katarzyna Szymczak –Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW.

Do tej pory  odbyło się jedno spotkanie otwarte dla mieszkańców oraz dwa spotkania z grupą roboczą, gdzie wspólnie określono problemy komunikacyjne miasta oraz szukano do nich rozwiązań. Kolejne spotkanie dla wszystkich wrocławian – Forum Zrównoważonej Mobilności, odbędzie się 30 czerwca na bulwarze X. Dunikowskiego od 11.00 do 14.00. Wszystkie propozycje będą brane pod uwagę i analizowane pod kątem możliwości realizacji.

– To świetna okazja, by wskazać, które z kierunków działań mobilnościowych są dla mieszkańców najważniejsze. Zapraszam także do udziału we wspólnej grze planszowej o Wrocławiu, w trakcie której będzie można zbudować scenariusze rozwoju dla naszego miasta. Forum Zrównoważonej Mobilności otwiera drugi etap konsultacji związany z pracą nad wytycznymi do dokumentu. Na mieszkańców będzie czekać również punkt informacyjny i konsultacyjny, gdzie będą mogli podzielić się opinią na temat wstępnie przyjętych założeń dla planu mobilności- mówi Monika Kozłowska-Święconek- dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

Kierunki działań zostały wypracowane po analizie pomysłów interesariuszy oraz w oparciu o badania ankietowe rozszerzające Wrocławską Diagnozę Społeczną 2017. Następnie zostaną one poddane ocenie mieszkańców, by wskazać, które z nich są priorytetowe. Dlatego tak ważny jest udział mieszkańców i ich obecność na Forum Zrównoważonej Mobilności oraz w kolejnych spotkaniach.

– Prowadzone przez nas konsultacje społeczne pokazują, że mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, że ruch samochodowy w mieście należy ograniczać, a rozwinięcia wymaga komunikacja miejska oraz ruch pieszy i rowerowy. Przygotowując Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej chcemy uwzględnić wszystkie głosy. Wszystkie opinie wyrażone podczas Forum zostaną zebrane i wykorzystane przy tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia- mówi Andrzej Szamborski – przedstawiciel firmy Trako Projekty Transportowe Szamborski i Szelukowski Sp. j.

Kolejne spotkania z mieszkańcami zaplanowano na jesień.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *