LIST OTWARTY RODZICÓW DZIECI Z SOSW NR 1 DO PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA

(pisownia oryginalna)

My, rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 1 przy ul. Lutra 6 w lokalizacji przy ul. Parkowej 27 oraz przy ul. Kamiennej 99-101, ŻĄDAMY PODJĘCIA NIEZWŁOCZNYCH DZIAŁAŃ w celu ustalenia obecnej sytuacji lokalowej SOSW nr 1, odpowiadającej stanu prawnemu oraz spełnienia wszelkich wymogów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i warunków do edukacji. TO SĄ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE, KTÓRE SAME SIĘ NIE UPOMNĄ O SWOJE PRAWA !!! Sytuacja ta jest dla nas bardzo niepokojąca. Chcielibyśmy przypomnieć, że nasza szkoła, którą chce Pan z częścią członków Rady Miejskiej Wrocławia, z nieujawnionych opinii publicznej przyczyn zlikwidować, sprzeniewierzając się prawnym i moralnym zadaniom samorządu, POZOSTAJE Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1, NADAL JESTEŚMY JEDNOŚCIĄ i WSPÓLNOTĄ !!!

SOSW nr 1 ma nie tylko 47 letnią tradycję istnienia, ale również długoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej. Realnie przekłada się to na coraz sprawniejsze funkcjonowanie naszych dzieci w życiu codziennym, a samodzielny i sprawny obywatel tworzy właśnie takie społeczeństwo. Taki był, jest i mamy nadzieję, że zawsze będzie cel istnienia SOSW nr 1. Dla Włodarzy Miasta Wrocławia powinien być to ogromny powód do dumy, a przede wszystkim powód do utrzymania i rozwijania tak prężnie funkcjonującej placówki, która mogłaby być wizytówką „ Miasta bez Barier”.

Nie przypuszczaliśmy, że sukces ośrodka zostanie wykorzystany do przekazania osiągnięć wielu ludzi, prywatnej fundacji, która za zgodą Włodarzy Miasta Wrocław próbowała przejąć nie tylko niepełnosprawne dzieci, ale również (poprzez próbę likwidacji ośrodka) wysoce wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Okazuje się bowiem, że prowadzenie SOSW nr 1 jest dla miasta nieefektywne finansowo, co wielokrotnie powtarzano rodzicom i nauczycielom. Panie Prezydencie, CZY WG PANA KRYTERIÓW ISTNIEJE SZKOŁA „EFEKTYWNA FINANSOWO” Czy Szkoły Podstawowe lub Liceum Ogólnokształcące same się utrzymują? Czy Gmina otrzymuje dotacje oświatową? Co się stało, że prywatnej fundacji opłacałoby się prowadzić naszą szkołę, a Gminie Wrocław nie? Czy pan może to jasno wyjaśnić?

Pytamy Pana Prezydenta Miasta Wrocławia o to, dlaczego próbuje Pan zlikwidować jedną z najlepszych szkół we Wrocławiu?

CZY JAKIEKOLWIEK SZKOŁY PUBLICZNE, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPECJALNE ISTNIEJĄ PO TO, ABY TO MIAŁO SIĘ KOMUŚ OPŁACAĆ?

Wydatki miasta Wrocławia na rok 2019 zostały zaplanowane w wysokości 4.797 mln/zł. Rok 2019 jest kolejnym rokiem w którym zaplanowano wysokie nakłady w obszarze oświatowym – 1.248 mln/ zł. Wynika z tego że, oświata nie jest obszarem zapomnianym przez Włodarzy Wrocławia. Czy dotyczy to również edukacji specjalnej? Wypowiedź Pana Prezydenta z dnia 11.09.2019 roku odnosi się do gruntownej przebudowy budynków, w których uczą się obecnie nasze dzieci. Zaplanowane to zostało w nowym planie inwestycyjnym miasta Wrocławia. Pojawiła się również informacja, że w perspektywie 5 – 8 lat miasto utworzy tego typu placówkę. Panie Prezydencie czy to była jednoznaczna deklaracja? Czy tylko pusta obietnica w okresie wyborczym? I jak w świetle tej deklaracji wygląda odmowa przejęcia budynku szkolnego w dobrym stanie przy ul. Trzebnickiej, ,a promowanie wymagającego remontu budynku, należącego do prywatnej fundacji przy ul. Lutra, łącznie z deklaracją Miasta pomocy w remoncie? A jednocześnie umieszcza się nasze dzieci w placówkach, które NIE SPEŁNIAJĄ WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ NAUKI.

My rodzice również uważamy, że inwestycje remontowe zaplanowane w budynkach przy ulicy Parkowej i Kamiennej są konieczne, były konieczne od dawna, ale dopiero po naszym proteście Gmina zechciała to zauważyć.

Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na sytuację naszego ośrodka. Nadal będzie on znajdować się w dwóch różnych, odległych lokalizacjach. NIE MA NA TO NASZEJ ZGODY – zgody nas jako rodziców, obywateli, jak również wielu pana (dotychczasowych) wyborców. Inwestycje remontowe przy ulicy Parkowej nie sprawią, że stanie się cud – nie poszerzą się korytarze, sale, budynek nie powiększy się. Prace przy ulicy Parkowej zaplanowane przez Miasto SĄ TYLKO DORAŹNYM ZABEZPIECZENIEM, które nie rozwiąże tej trudnej sytuacji.

Żądamy od Pana Prezydenta rzetelnej i jednoznacznej informacji o rzeczywistych planach inwestycyjnych rozbudowy budynków przy ulicy Kamiennej i Parkowej.

Wg Departamentu Edukacji nie przewiduje się jakichkolwiek działań na rzecz SOSW nr 1. Dla Włodarzy Miasta NIE ISTNIEJEMY JAKO SZKOŁA, wbrew prawu i sprzeciwowi uzasadnionemu Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji. . Pozostajemy jedynie błędem decyzyjnym – a z takim traktowaniem nie można się pogodzić! Jako rodzice walczymy jedynie o dobro naszych dzieci. A o co walczy miasto? Nie udzielił Pan dotychczas jasnej i rzetelnej odpowiedzi.

Dlaczego nasze niepełnosprawne intelektualnie dzieci nie zasługują na Pana uwagę i zainteresowanie? W swojej kampanii wyborczej obiecywał Pan, że potrzeby 46 tys. osób niepełnosprawnych we Wrocławiu zostaną zdiagnozowane, aby właściwie odpowiedzieć na ich potrzeby. Dlaczego nie umieścił Pan naszych dzieci w tej grupie? Czy uważa Pan, że nie warto? Czym my, rodzice zasłużyliśmy na to, aby nasze dzieci zostały potraktowane jak „worek kartofli” – rozrzuconych byle gdzie i byle jak? Powszechnie wiadomym jest, że warunki panujące na ul. Parkowej urągają godności dzieci, nas rodziców, jak również nauczycieli.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie są najbardziej zaniedbaną i zapomnianą grupą społeczną w naszym mieście. Mamy wielki żal, że Włodarze Miasta Wrocław aktywnie się do tego stanu rzeczy przyczyniają.

Wszystko, co wydarzyło się do tej pory, jak również słowa, które padły dobitnie, pokazują, że zarówno my rodzice, lecz przede wszystkim nasze dzieci to obywatele drugiej kategorii. Tak się czujemy traktowaniZLEKCEWAŻENI, UPOKORZENI, OKŁAMYWANI.

Ponownie zwracamy się więc o rzetelną i prawdziwą informację, jakie są plany Miasta dotyczące przyszłości naszych dzieci? CO WŁODARZE MIASTA ZROBIĄ ABY UMIEŚCIĆ JE W JEDNEJ, BEZPIECZNEJ LOKALIZACJI? Nie za 5 czy 8 lat, a JAK NAJSZYBCIEJ!

UWAŻA SIĘ PAN ZA CZŁOWIEKA HONORU I SPOŁECZNIKA, DLATEGO BARDZO CHCEMY WIERZYĆ W TO, ŻE POSTĄPI PAN TAK, JAK NA PIERWSZEGO OBYWATELA WROCŁAWIA WYPADA – JEDNOZNACZNIE, Z HONOREM I UCZCIWIE. TAK, JAK SAM CHCIAŁBY PAN BYĆ POTRAKTOWANY, GDYBY PAN BYŁ NA NASZYM MIEJSCU.

Będziemy podejmować wszelkie dostępne prawem działania, CELEM ZABEZPIECZENIA ELEMENTARNYCH PRAW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH bez względu na osobiste Pana stanowisko!

fot. oficjalny portal miasta wroclaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *