Można składać wnioski o 300 zł i 500+

Od wczoraj do urzędów gmin można składać wnioski o 300 zł z programu „Dobry start”. Wakacje to też czas przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+.

                                                                                           Fot. PAP/W. Pacewicz

Dobry start

Z początkiem lipca rusza rządowy program „Dobry start”. Od niedzieli rodzice mogą składać elektroniczne wnioski o 300 zł wyprawki dla dziecka rozpoczynającego rok szkolny (do ukończenia 20 roku życia; dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia).

Wnioski przez Internet można składać za pośrednictwem strony empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia w gminach (urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej) przyjmowane będą wnioski papierowe. Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie to 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona konieczna jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Z danych MRPiPS wynika, że wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

500+ i inne

1 lipca rozpoczyna się także przyjmowanie wniosków on-line o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+”. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

W wyniku uchwalenia przez parlament w lipcu 2017 roku tzw. pakietu zmian dla rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca.

źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *